نمایندگان برای شفافیت در همه نهادهای دولتی برنامه ریزی می کنند
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی در مجلس برای شفافیت قوای سه گانه تهیه شده که نمایندگان آن را امضا می کنند.