نمایشگاه سیار موزه ملی علم و صنعت زنجان


نمایشگاه سیار موزه ملی علم و صنعت زنجان

اسنا / زنجان بیست و یکمین نمایشگاه سیار موزه ملی علم و صنعت زنجان با همکاری و میزبانی بنیاد پروفسور یوسف زفتانی از ۱۰ تا ۳۰ شهریور ماه سال جاری برگزار می شود. این نمایشگاه پس از وقفه ای به دلیل شیوع بیماری همه گیر کرونا و همزمان با افتتاح دانش سرای بنیاد ورزشگاه تسپوتی زنجان به مدت ۲۰ روز از ۱۰ تا ۳۰ شهریور ماه برگزار شد و مورد استقبال علم قرار گرفت. علاقه مندان در زنجان