نشان دادن ایمان مردم به مبانی اسلام و انقلاب در راهپیمایی ۱۳ آباناسنا / مرکزی استاندار مرکزی گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ آبان نشان دهنده اعتقاد آنها به مبانی اسلام و انقلاب بود.

دکتر فرزاد مخلص الائمه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، گفت: امروز یکی از ۱۳ آبان از معدود روزهای جمعه است که حضور مردم در این روز کاملاً خودجوش بوده است.

وی گفت: می بینم حضور مردم بسیار قوی و فراتر از انتظار است. جوانان با خانواده خود در این راهپیمایی حضور داشتند و این حضور مطمئناً تداوم انقلاب را تضمین می کند.

استاندار مرکزی افزود: انگیزه الهی مردم و اعتقاد آنها به مبانی و ارزش های اصیل انقلاب و اسلام و وحدت حول این انگیزه در این راهپیمایی سرلوحه کارها قرار گرفت.

وی تاکید کرد: امروز راهپیمایی شما را می بینم در مسیر جدیدی آغاز شد که پیام و مفهوم خود را داشت و امیدواریم این اتحاد و همدلی مردمی به سرعت در جهت پیشرفت و آبادانی کشور حرکت کند.

انتهای پیام