نتیجه


نتیجه

ایسنا/ یزد مراسم اختتامیه حوزه جشنواره کشت گنجدی با حضور رئیس شورای اسلامی فراکسیون گوردشگری ونمایندگان، معاون فرهنگی وراثت فرهنگی، استاندار یزد و دو مسئول استان و شهرین شهرانی ، مراه هاس فر زر شهر

جشنواره، اسفندامه، برذری، برنامه های متنوع، اقوام گوناگون، منند، نمشگاه، منظره و بستری از محصولات کنجدی که غذای آن پخته و خوراکی با آن است. و به آن وگاند، کارگاهها و ای اززد و شدی پیوند خورده است.

مارافیه من، کیک هامچون، اردا، گورماس، اردا، تختک شیرین و سوهان شیرین با عنوان ارثی ملموس، اردکان و نیز رونمایی به عنوان بازار گترین، حلوا ارده، در ایران به عنوان دگر.

نتیجه

نتیجه

نتیجه

نتیجه

نتیجه

نتیجه

نتیجه

نتیجه

نتیجه

نتیجه

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر