نباید به گرانفروشی دامن زدایسنا/فارس استاندار فارس با اشاره به مباحث مربوط به عوارض و بحث‌های پراکنده‌ای که در رسانه‌ها ایجاد شده است، گفت: امروز باید یک صدا باشیم و در شرایطی اقتصادی و معیشتی مردم خودمان به گرانفروشی دامن نزنیم. 

محمدهادی ایمانیه عصر یکشنبه ۱۱ اردیبهشت در پنجاه‌وهشتمین صحن علنی شورای شهر شیراز گفت: اینکه تصور کنیم برای برخی در نقاط لوکس شهر گرانی در نظر گرفته تا خرج دیگر مردم شود، تصور اشتباهی است و شک نکنید افزایش قیمت در لوکس‌ترین قسمت شهر تاثیر خود را روی دیگر نقاط شهر، اقشار و مردم که ربطی هم ندارند خواهد گذاشت. 

استاندار فارس با بیان اینکه سقف افزایش براساس عدد توافق شده باشد تا بتوان شهر را بهتر کنترل کرد، افزود: در اداره شهر شیراز ابعاد مختلف باید بررسی بیشتری شود چون ۴۰ درصد از جمعیت استان در اینجا هستند و به سرعت روی دیگر نقاط استان تاثیر می‌گذارد. 

ایمانیه از اعضای شورای شهر درخواست کرد که یکصدا باشند تا تصور مدیریت دوگانه در اداره شهر متصور نشود. 

مهدی طاهری، رئیس شورای شهر شیراز نیز در این باره گفت: جلسات متعددی برای کنترل افزایش قیمت‌ها برگزار شد و در مصوبه نیز مواردی برای اصلاح ذکر شده است و تلاش بر این است که روند به سمتی برود تا اگر شبهه‌ای پیش آمده اصلاح شود. 

همچنین در این جلسه ار تعدادی از کارگران و فرهنگیان در با حضور استاندار فارس قدردانی شدند.

انتهای پیام