نادری: سرانه پزشکان در ۱۵ رشته تخصصی کمتر از ۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است.یکی از اعضای کمیته ریاست شورای اسلامی شهر گفت: وزارت بهداشت با کاهش توانایی شرکت در آزمون تخصص پزشکی نشان داده است که نه تنها به دغدغه پزشکان عمومی جوان اهمیت می دهد، بلکه قدردان درخواست پزشکان عمومی نیز نیست. نمایندگان و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی».

به گزارش ایسنا، احمد نادری، یکی از اعضای هیات رئیسه شورا در بیانیه ای با اشاره به تضاد منافع در صنف سیاست گذاری در آموزش پزشکی گفت: وقتی سیاست گذار اصلی در حوزه آموزش پزشکی یکی از ذی نفعان رشته درمان، طبیعی است که در هر موضوعی که مربوط به شکست انحصار، افزایش ظرفیت و ورود به بازار کار باشد، مخالفت کنند.

وی ادامه داد: سلامت مردم بازی انجمن ها و اتحادیه های منفعت طلب نیست که بخواهند هر سیاستی را اجرا کنند. متأسفانه کار به جایی رسیده است که وزارت بهداشت خود را بالاتر از قوه مقننه می داند و تصمیم می گیرد; به عنوان مثال چند ماه از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ظرفیت پزشکان متخصص می گذرد، اما وزارت بهداشت نه تنها به این مصوبه عمل کرده، بلکه ظرفیت را کاهش داده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نمایندگان با اشاره به توانایی پایین وزارت بهداشت برای شرکت در آزمون تعیین تکلیف، خاطرنشان کرد: زمانی که سیاست‌گذاری در زمینه ورود به دانشگاه و تربیت پزشک تدوین شود. به ذی نفعان رشته پزشکی سپرده شد، برخی بر خلاف مصلحت عمومی جامعه و اعمال قانون بر خلاف منافع پزشکان عمومی ترجیح دادند. بسیاری از پزشکان جوان مشتاق تحصیل در مقاطع بالاتر باید پشت دروازه انحصار تخصص بمانند تا روزی نوبت به آنها برسد.

وی از برخی اظهارات مسئولان وزارت بهداشت انتقاد کرد و نادری گفت: در تعیین ظرفیت ۵۰۰ مددکار بومی سازوکاری در دفترچه مشخص نشده است. عدم شفافیت در نحوه تخصیص این ظرفیت باعث ابهام و سردرگمی بسیاری از داوطلبان شده است. همین مشکل به وجود می آید که وقتی فرآیند سیاست گذاری متمرکز باشد، زمینه اجرای سیاست های سلیقه ای نیز فراهم می شود.

وی گفت: وزارت بهداشت اعلام کرده است که با کاهش ظرفیت تست‌های تخصصی، تنها به دغدغه‌های پزشکان جوان اهمیت نمی‌دهد، بلکه از درخواست نمایندگان و موافقت وزارت بهداشت استقبال نمی‌کند. سلامتی.” شورای عالی انقلاب فرهنگی.» زیرا طبق تبصره ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت تجربه باید بررسی شود که فقط در مناطقی که متقاضی کم بوده و متقاضیان کمی بوده است، بررسی شود. هر سال خالی بماند.

این نماینده مجلس ادامه داد: شاید تاثیر چشمگیر برخی از تشکل های صنفی در فرآیند سیاست گذاری موجب افزایش ظرفیت ها در حوزه هایی شده که تقاضا و نیاز کشور زیاد است. وزیر بهداشت و معاونانش در پاسخ به این ابهام می گویند ظرفیت جذب هر تخصص بر اساس هر آماری تخصیص می یابد؟

نادری با اشاره به سالمندی جمعیت کشور و نیاز به پزشکان متخصص گفت: در برخی رشته های تخصصی با سرانه خط فقر مواجه هستیم. مثلاً در ۱۵ حوزه تخصصی، متخصصان ما به ازای هر ۱۰۰ نفر کمتر از ۴ نفر هستند که برای کشور خوب نیست.

وی در پایان گفت: امیدواریم با تفکیک درمان از آموزش در حوزه نظام سلامت، تضاد منافع در نظام ساختاری برای همیشه مرتفع شود تا دیگر شاهد کاهش بی رویه ظرفیت نباشیم. رشته های پزشکی.” مجلس با توزیع سوال از وزیر قطعاً مطالبات پزشکان جوان را پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام