مکان شهادت یک در مشهدمعامور «پلیس، ماه مبارک، مشهد»

به گزارش ایسنا با مخابره پگاه رسانه ای شهدای ناگا، توضیح عملکرد شاناس یگان و صحنه ظهور رز جمعه در «جمعه بازار» شرط امنیت امینت مردم و زائران امام رضا علیه السلام. بر او باد، هنگام، انگام، رغم، مشواز و موزاری هنگامی که ادراک عنان بررسی شد، چاگو مجروح و بیمارستان مقلد میگرد را زد.

بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط دوست آمد، دو شروری به منظور سرقت تعداد محدودی از جمعه، بازار، مشهد، را، دشتند، با حضور در محل افسر، جایی که پاهای پاسماندا و ص مجروحین کردستان مامور محل، متواری، میشوند، کین، دکتر درسوری، عامل.

با عرض پوزش دو ساعت پیش «احسان بیخسته» شرح شغل شناس هم زمان با روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در اثر جراحات شدید وارده به درجه عالی شهادت. از نائل گردید

شهید «پای خستا» دارایی ده فرزند، پسر ۶ سالا و دیچتر ۲ سالا است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر