مهمترین دلیل برکناری وزیر صمتیکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت در جلسه رای اعتماد مجلس قول داد که ظرف ۶ ماه شرایط بازار خودرو را سامان دهد اما این اتفاق نیفتاد و مجلس باید از ابزار کنترلی خود برای پاسخگویی استفاده کند. به خواسته های مردم

احمد مرادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اطلاعیه دریافت برکناری وزیر صنعتمعدن و تجارت در مجلس گفت: به عنوان یکی از امضاکنندگان جلسه دادگاه وزیر صمت باید بگویم که پاسخگویی، پرسش ها و مشاهدات حق نمایندگان مجلس است، اما معمولا قبل از پاسخگویی، رایزنی ها و جلساتی برگزار می شود تا اینکه مسائل و مشکلات مربوطه مطرح شده و وزیر می تواند به این سوالات و مشکلات پاسخ دهد.

وی افزود: هیچ نماینده ای به دنبال مطالبات شخصی برای امضای استیضاح یا سوال نیست اما متاسفانه وقتی وزرا به شعارها و وعده هایی که در جلسه رای اعتماد به مجلس می دهند پایبند نیستند، مجلس باید از ابزار نظارتی خود استفاده کند. . کند کردن

نماینده مردم بندرعباس در شورای اسلامی گفت: تنظیم بازار خودرو یکی از مطالبات جدی مردم و مجلس است و خود وزیر نیز در جلسه رای اعتماد قول داد که ظرف ۶ ماه این صنعت را ساماندهی کند. مجلس، اما این اتفاق نیفتاد. به نظر من همین پرونده برای استیضاح وزیر کافی است. بسیاری دیگر وجود دارد.

مرادی در خاتمه با بیان اینکه برخی از نمایندگان نیز از کم توجهی به صنایع و شاخه های آن گلایه دارند، گفت: سرانجام برکناری وزیر صمت در مجلس اعلام شد و منتظر وزیر هستیم. حضور در مجلس و ارائه توضیحات آن.. ارائه آن

انتهای پیام