مهلت دادستان گالیش برای تصدی پست مدیرکل بهزیستی گلستانایسنا/ گلستان دادستان عمومی و انقلاب گالیشی به مدیر کل بهزیستی گلستان سه ماه مهلت داد تا کمپ ترک اعتیاد مجاز در این شهرستان راه اندازی کند.

سید سعید جباری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ارائه خدمات اجتماعی و توانبخشی یکی از وظایفی است که نهادهای متولی از جمله مراقبت های اجتماعی باید به آن عمل کنند، اظهار کرد: در مینودشت مسائل و موضوعاتی وجود دارد که نیاز جدی به توجه دارد. از سازمان های مسئول .

او گفت: «فقط یک کمپ خصوصی ترک اعتیاد در گالیسیا وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب گالیشی با تایید اینکه به بهزیستی استان گلستان سه ماه فرصت داده می شود تا از طریق راه اندازی مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز در این شهرستان چاره اندیشی کند، خاطرنشان کرد: مدیر کل بهزیستی استان گلستان سه ماه فرصت دارد تا از این فرصت استفاده کند. تسهیلات قانونی برای انجام مراحل قانونی ایجاد کمپ معتبر ترک اعتیاد در منطقه گالیسیا.

جباری ادامه داد: در صورت عدم اقدام در موعد مقرر، اقدامات قانونی برای حفظ حقوق عامه و برخورد با اقدامات مدیران انجام می شود.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر