رژیم لاغری سریع

من برای ۳۰ مارس با تیم ملی دواتلون تماس گرفتم


من برای 30 مارس با تیم ملی دواتلون تماس گرفتم

Phdrasion Triathlon 30 Warzshakar Raa با اردو و یک مسابقه انتخاباتی که توسط مسابقات قهرمانی در آسیا تعیین شد من از یک کرد دعوت کردم.

توسط گازارش ایسنا، مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ از ۲۱ تا ۲۲ اسفند ماه در کاشور بحرین در دو بخش زنان و مردان برگزار میچود. Phdrasion Triathlon با هدف شانسای آماده ترانه وارشاکاران داواتلون کاشور، ۳۰ Warshakar Prater Ra توسط اردو و مسابقه تیم ملی فرخوند.
عمدتاً وارشارک ۱۲ وارشکار مرد و ۱۸ وارشاکار ذن دواتلون کوشور قا در رقبات هی ییک سال گستا صاحب عنوان کتاب و شرکت و مسابقه انتخابی است.
اردو انتخابی بانوان از ۲۳ تا ۳۰ بهمن ماه گری و راغابات انتخابی آقایان و بانوان روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه در گروه ورزشی آزادی تهران برگزار می گرداد.
امین سقایی، علی رضوانی، محمدحسین طیبی، سید پارسا محجوب، منصور عبدی، سید محمد حسینی، میثم رضایی، فرید هادی پور، پوریا شامی، مهدی انصاری، مهدی سلیمی بهپور و محمد یاسر ملا سجاده سجاده.
زینب نوروزی، زهرا رئیسی، حدیث نصیر آزادانی، فاطمه سعیدی، هلن زارعی، نرگس نیک روش، سویین تابعی خیام، ریحانه غلامی، یگانه قرداتی، مهتا آهنگریان، فاطمه اخترکوان، فائزه پخشه سعید سعید، جباری، عسل اکبری، نیکتا پورطلابی و نیلوفر رضایی نام های دعوت شادگان در بخش زنان است.
PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر