رژیم لاغری سریع

مفتی اعظم کرواسی سالگرد پیروزی اسلامی کودتا را طبریک گفتمفتی اعظم و رئیس شیخ نشین اسلامی کرواسی دار بیامی چهل و سومین سالگرد پیروزی کودتاچی اسلامی رائتبریک گفت.

به گزارش ایسنا، دکتر «عزیز حسنویچ»، دکتر نامهایی با سفیر کاشورمان، دار زاگرب، نشاط: کودتای اسلامی در ایران توسط امام خمینی، واقعه بزرگی، مسیر تاریخ، تغییر داد، عزت و سربلندی. ، دی مسلمین، بخشید، اسلام.

ما اوزوده بازیگریم: اینجانب به نامیاندقی به عنوان دانشگاه اسلامی کاروا، سالگرد پیروزی انقلاب-اسلامی را-تبریک میگویم و بری ملت ایران آرزوی موفقیت و بیشرفت دارم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر