معرفی ۳۵۰۰ شرکت دانش بنیان به ۶ بانک عامل برای تسهیلات قرض الحسنهدر راستای اجرای بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در زمینه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان، ثبت نام از این شرکت ها آغاز شده و به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، ۳۵۰۰ شرکت ارائه می شود. به ۶ بانک عامل برای دریافت این تسهیلات.

به گزارش ایسنا، اگرچه عبارت «آدم های آگاه پیشران توسعه کشور هستند و تحقق اقتصاد دانش بنیان در گرو توسعه این حوزه است» گفتمان امروز به مسئولیت تبدیل شده است، اما برای تحقق این شعار ضروری است زیرساخت ها و وسایل این امر را فراهم می کند.

همین امر باعث شده تا پیش بینی هایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای حمایت مالی از این شرکت ها صورت گیرد و ماجراجویی های شناختی امسال با تکلیف بانک مرکزی آغاز شود. این بانک موظف شد مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال را برای تخصیص به موسسات دانش بنیان مطالعه کند.

از این مبلغ بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای تمامی دانش بنیان ها و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق های پژوهش و فناوری اختصاص می یابد که در اختیار شرکت های خلاق و استارت آپ ها قرار می گیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی موظف است پس از کسر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از مانده سپرده های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های جاری بانک های شبکه ای اقدام کند. تودیع قانونی موارد مندرج در قوانین مصوب شورای اسلامی از جمله برنامه قانون.. ششم توسعه.

به استناد جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور که به تسهیلات کارز حسنه برای اشتغالزایی اختصاص یافته است، اعلام شد:

در راستای اشتغال صنایع دانش بنیان و خلاق در سراسر کشور و تمامی استان ها با اولویت مناطق کم برخوردار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل، متعهد به تامین مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد. . از منابع سپرده های پس انداز و وام های جاری تا سیستم بانکی از طریق معرفی صندوق نوآوری و تخصیص رونق به شرکت های مبتنی بر دانش و خلاقیت.

شرایط و حدود تسهیلات پرداختی مذکور در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

آیین نامه اجرایی این قانون تایید می کند:

به منظور کمک به توسعه اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق، موضوع جزء دو جزء ۱ بند ب تبصره ۱۶ قانون قرض حسنه توسط موسسات اعتباری و با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش اولویت دار شهرستان ماهروح پرداخت می شود. مناطق به شرح زیر:

الف- به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال در شرکت های مبتنی بر دانش و خلاقیت از طریق توسعه محصولات نوآورانه و عرضه آن به بازار، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع مندرج در قسمت دوم بند اول بند ۱. تبصره ۱۶ قانون، اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان، خلاقیت با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و حداکثر ۳۶ ماه برای بازپرداخت.

ب- به منظور حمایت از توسعه اشتغال در شرکت های نوآور (نوظهور) فناورانه، دانشی و خلاق از طریق توسعه منابع اختصاص یافته به تامین مالی نوآوری به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع درج شده در بودجه. اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و صندوق نوآوری و مدت بازپرداخت ۶۰ ماهه.

ج- صندوق نوآوری و شکوفایی پس از ارزیابی درخواست تسهیلات متقاضیان، با ارائه مؤسسات اعتباری، میزان تا سقف مصوب و مشخصات مربوط به تسهیلات هر متقاضی را تعیین می کند.

ت- بررسی و تایید توجیهات مالی، اقتصادی و مالی طرح ها بر عهده موسسه اعتباری می باشد.

تخصیص تسهیلات دانش به بانک ها

دکتر علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت وگو با ایسنا. وی با اشاره به تشریفات این صندوق برای اجرای این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ در حوزه شرکت های دانش بنیان گفت: بر اساس این قانون ۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است که از این میزان ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان. تومان به شرکت ها و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای پژوهش و فناوری اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه به همین منظور ثبت شرکت های مشمول این طرح را آغاز کردیم، اظهار داشت: به هر شرکت دانش بنیان بالغ بر یک میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه یک میلیارد تومان تعلق می گیرد و برای این منظور ۳۵۰۰ شرکت به ثبت رسیده است. در سیستم صندوق نوآوری و شکوفایی تا کنون.

وحدت یادآور شد: مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که برای صندوق های پژوهش و فناوری در نظر گرفته می شود صرف حمایت از شرکت های نوپا و نوآور می شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: از جمله بانک‌های عامل می‌توان به بانک‌های ملات، قیرزل حسنی رسالت، صادرات ایران، توسعه صادرات، صنعت و معدن و بانک‌های ملی اشاره کرد و سهم هر یک از بانک‌های عامل توسط مرکز مرکزی اعلام شده است. بانک. بانک:

کارگزار بانک مبلغ تسهیلات (میلیارد ریال)
ملت ۱۵۰۰۰
نامه های قیرزل حسنی ۱۰۰۰۰
صادرات ایران ۱۰۰۰۰
توسعه صادرات ۵۰۰۰
صنعت و معدن ۳۰۰۰
ملی ۷۰۰۰

چارچوب بازپرداخت وام صندوق

به گزارش ایسنا، تاکنون ۵۴ صندوق پژوهش و فناوری برای این تسهیلات قرض الحسنه ثبت نام کرده اند.

بر اساس مقررات بازپرداخت تسهیلات به متقاضیان توسط صندوق های پژوهش و فناوری حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ دریافت تسهیلات خواهد بود و سقف سود هر شرکت برای دریافت تسهیلات فقط یک عدد خواهد بود. مورد

امکان بازپرداخت تسهیلات از محل وجوه حاصل از پرداخت اقساط توسط تسهیلات گیرنده وجود دارد.

انتهای نامه