معاون وزیر: هنر در حال تبدیل تهدیدها به فرصت استو دستیار وزیر امور خارجه کشورمان تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل را تهدیدی دانست که باید به فرصت تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سید رسول موسوی در توئیتی نوشت: این تصمیم تهدیدی برای ایران است. هنر این است که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و زمان را برای نشان دادن رفتار متناقض افراد موافق تلف نکنیم. تحقیق و تفحص بی طرفانه کمیته ملی مقابله با حوادث اخیر در وزارت کشور و ارائه صادقانه گزارش ها به مردم، تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل شب گذشته پس از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی «وضعیت حقوق بشر» در ایران، قطعنامه ای علیه ایران را با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع تصویب کرد.

تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با تشکیل «کمیته حقیقت یاب» در رابطه با اتهامات «نقض حقوق بشر» ایران در ناآرامی های اخیر است.

انتهای نامه