مشمولان وام ۲ میلیاردی وام مسکن چه کسانی هستند؟
رئیس گروه بانک های تخصصی معاونت اعتبارات بانک مرکزی گفت: سقف تسهیلات مسکن جوانان بر اساس افزایش قیمت و نرخ تورم دو برابر شده است و متقاضیان ثبت نام در سال جاری می توانند سقف جدیدی دریافت کنند.