مشرق نیوز – عکس/ نقره‌داغ نورچشمی دولت روحانی
مشرق نیوز – عکس/ نقره‌داغ نورچشمی دولت روحانیدیدگاهتان را بنویسید