مشرق نیوز – عکس/ تجمع مخالفان واکسیناسیون کرونا در مجلس
مشرق نیوز – عکس/ تجمع مخالفان واکسیناسیون کرونا در مجلسدیدگاهتان را بنویسید