مسدود کردن ۶۰۰ میلیون یورو از دارایی روسیه در هلند
استفان بلوک، وزیر اقتصاد سابق هلند که اکنون تحریم‌ها را در وزارت اقتصاد هماهنگ می‌کند، گفت: هلند ۶۰۰ میلیون یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کرده است.