مساجد خارج از شونده و در پردازند دستور به مردم دارد


ایسنا/ کهگیلویه و بویراحمد امام جمعه دهدشت گافت: مساجد بیداز در خارج از شونده و در پردازان عامورات مردم قرار دارد.

حجت الاسلام علی وحدانی فر در آیین، آشنایان امام جماعت مسجد سید الشهدا شهر دهدشت ایزهار کرد: امام جماعت فقط مسجد است، امام جماعت مسجد آشیانه بیلکه. ، امام گروه این است که جایگاه او همان است و او عهده دار امور محل خود است.

وای افزود: مساجد بیضا بیرون از شونده و در مردم پردازند.

حجت الاسلام وحدانی فر با بیان انکه خدمات اجتماعی مساجد در خودروی ضعیف آست گفت: مساجد کرمید با تاثیرگذار شونده و دو مسئول مولوند و دیرین زمین تلاش کنند.

امام جمعه دهدشت افزود: مسجد بری، تأسیس نماز آشیانه، بلکه، تأسیس اسلام عترت.

به گزارش ایسنا، با حضور امام جمعه دهدشت، فرماندار کهگیلویه، فرماندهی ناحیه قسمت بسیج دهدشت و سایر مسئولین، حجت الاسلام ایمان عوض پور از طلبه حوزه، دو سفیر هدایت به آدرس مسجد شهدای امام دهشید سعید.

مساجد خارج از شونده و در پردازند دستور به مردم دارد

مساجد خارج از شونده و در پردازند دستور به مردم دارد

مساجد خارج از شونده و در پردازند دستور به مردم دارد

مساجد خارج از شونده و در پردازند دستور به مردم دارد

مساجد خارج از شونده و در پردازند دستور به مردم دارد

مساجد خارج از شونده و در پردازند دستور به مردم دارد

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر