مسائل مربوط به پدافند غیرعامل در خراسان جنوبی باید با جدیت پیگیری شودایسنا/ خراسان جنوبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: مسائل پدافند غیرعامل محدود به هفته پدافند نیست و باید در طول سال پیگیری شود.

امروز دوشنبه ۲۳ اسفندماه در جلسه پدافند غیرعامل استانداری، آقای محمدرضا تالبی با بیان اینکه امنیت سامانه های دیجیتال، الکترونیک و هوشمند باید به درستی انجام شود، گفت: پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از آن می توان از آن استفاده کرد. با استفاده از سلاح می توان از صدمات و تهدیدات دشمن در این زمینه جلوگیری کرد.

به گزارش ایسنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل در راستای اهداف تعیین شده از چندین سال پیش در استان و استان تشکیل شد، گفت: اقدامات این گروه ها مبتنی است. در مورد معیارهای پدافند غیرعامل

طالبی گفت: کارگروه ها باید ظرف یک سال برنامه جلسات خود را تنظیم و برای دفاع منفی به دبیرخانه استانداری ارسال کنند و پس از تشکیل پیشنهاد و راهکارهای مورد نظر تصویب می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شورای پدافند غیرعامل جایگاه مهمی دارد که می توان از آن برای رفع بسیاری از مشکلات در این زمینه استفاده کرد، گفت: مصوبات کارگروه های اداره کل غیر عامل -دفاع نماینده استانداری را بفرستد تا در شورا استفاده شود.

طالبی گفت: مسائل مربوط به پدافند غیرعامل مربوط به هفته پدافند نیست، بلکه باید در طول سال با جدیت پیگیری شود؛ برخی مدیران ممکن است با کار جهادی و انقلابی و بدون هیچ مشکلی بتوانند در حوزه پدافند غیرعامل فعالیت خود را انجام دهند. هزینه، اما از نظر اعتباری، کارگروه ها باز هستند.»

من باید بگویم؛ در پایان این نشست از قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند سایبری و اداره کل صداوسیما تجلیل شد.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر