مردم بیش از هر زمان دیگری «دوست و دشمن» خود را می شناختند


مجمع عمومی حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای با تایید اینکه برخی افراد و جریانات سیاسی در این مدت راه دشمن را در پیش گرفته اند، تاکید کرد: قطعا این امر از چشم ملت دور نمانده است و مردم خودشان هستند. “دوستان و دشمنان.” در این نمایش روزگار بیشتر از قبل متوجه می شوند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه مجمع عمومی جامعه علمیه قم به شرح زیر است:

رهبر انقلاب فرزانه در ۴ آبان ۱۴۰۱:

چالش اصلی امروز جهان استکبار با ایران اسلامی چالش پیشرفت در مقابل «ایست، رکود و واکنش» است. زیرا اگر نظام اسلامی در جهان ظهور کند، منطق لیبرال دموکراسی در جهان غرب باطل می شود. استکبار با تشدید ایران ستیزی در صفوف اولیه ملت ایران از همه ظرفیت ها برای کاشتن یأس و بن بست در اذهان مردم به ویژه جوانان استفاده کرد.

– انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در نتیجه ایجاد موانع گوناگون و مخرب داخلی و خارجی همراه با رشد و تمایز و حرکت پویا و غیر ایستا با تابش نور آن در نور افراد خانواده اسلام بیتی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. پس از آن، بشریت تحت استعمار و استکبار فاتح و ملت بزرگ تاریخ ساز و انقلاب اسلامی علیه استکبار، آگاهانه و با اراده (بدون هیچ گونه اجبار و تحمیل) این ملت را به عنوان الگو پذیرفتند.

نه تنها آمریکا و متحدانش نتوانستند جلوی این مدل و پدیده بیدار شدن از رشد سرگیجه‌آور آن را بگیرند، بلکه پوچی نهفته در مکتب لیبرال ضد بشری و ضد بشری غرب در پرتو بیداری نسبی مردمان جهان جهان با الگوی بیداری ایران اسلامی، افول قدرت آمریکا و غرب را تسریع کرد.

– آمریکا و استکبار با هدف جلوگیری از سقوط امپراطوری خود و یا حداقل به تعویق انداختن سقوط این امپراتوری، در چارچوب جنگ معرفتی و با فضای رسانه ای و مجازی علیه نظام مقدس وارد جنگ مشترک گسترده ای شدند. جمهوری اسلامی هدف اصلی دشمن شکستن پایگاه و ایجاد شکاف اجتماعی بود. اما به دلیل عدم حمایت «عقلان» و شکست این نقشه، دشمن از سر استیصال وارد مرحله «کشتار و وحشت» شد و هدف آن ناامن کردن کشور و جلوگیری از ایجاد طرح‌های جدید و حیاتی بود. دولت سیزدهم با انگیزه بالا می تواند بر جراحی اقتصادی و پیشرفت کشور تمرکز کند.

– در این مدت برخی افراد و جریانات سیاسی در مسیر دشمن قرار گرفتند. بی شک این امر از چشم ملت دور نمانده و مردم بیش از هر زمان دیگری در این ارائه عصر «دوست و دشمن» خود را شناختند.

در پایان، اول: بار دیگر وحشیگری آمریکا، اروپا، صهیونیسم و ​​رژیم های مزدور به ویژه گاو سعودی و عوامل ناشناس (مانند منافقین، سلطنت طلبان، دمکرات ها و مردم شرور)، در شهادت، جراحت و تحقیر مردم. . Seer ما نیروهای امنیتی را به شدت محکوم می کنیم.

دوم: از عموم مردم عزیز بویژه پدران عزیز تقاضا داریم سخنان رهبر فرزانه انقلاب (که در ۴ آبان ماه به مردم انقلابی و شهدای اصفهان رسید) را با گوش و آشنایی گوش فرا دهند. جلوگیری از تاثیرات عاطفی آنها تبدیل به عزیزانی شدند.”

انتهای نامه