مربیان مهدکودک هیچ ارتباط کاری با آموزش و پرورش ندارندرئیس بنیاد ملی آموزش و پرورش کودکان تاکید کرد: مهدکودک ها بر اساس اساسنامه بنیاد ملی آموزش و پرورش کودکان، مراکز عمرانی هستند و نیروهای آن هیچ ارتباط کاری با آموزش و پرورش ندارند.

مجتبی همتی فر در گفت وگو با اسناوی درباره برنامه این سازمان برای احراز صلاحیت و صلاحیت مربیان گفت: حدود ۱۶ ماه از تاسیس سازمان ملی آموزش و پرورش کودکان می گذرد.

وی ادامه داد: تشکیل سازمان دارای فرآیندها و چارچوب هایی است از پیگیری بودجه گرفته تا جذب و تعریف این هویت و محتوا و اجرای برنامه. این اقدامات در حال اجراست و به تاخیر افتاده است.

رئیس شرکت ملی آموزش و پرورش کودک، ساماندهی نیروی انسانی را یکی از کارهای ما عنوان کرد و گفت: البته ابتدا باید خودمان مراکز را ساماندهی کنیم تا در گام بعدی به سراغ نیروی انسانی مراکز برویم. فعال بودند، چه در نقش های دیگر و با عناوین مختلف، چه کسانی که دوست دارند از این پس به عنوان کارمند جدید وارد این روند شوند.

همتیور با اشاره به اینکه کادر انسانی شاغل در مهدکودک ها باید مجموعه صلاحیت های عمومی و تخصصی لازم برای آموزش یا مدیریت را کسب کنند، گفت: جزئیات و مراحل این عملیات به زودی اعلام می شود.

همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای جذب نیرو از طریق آزمون های تعیین سطح آموزشی و آموزشی دارید؟ وی گفت: بر اساس اساسنامه سازمان ملی آموزش و پرورش کودکان، مهدکودک ها مراکز غیردولتی هستند و نیروهای آن هیچ رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ندارند. در ماده ۱۵ قانون اساسی بر ممنوعیت بکارگیری این نیروها در ستادها و ادارات مشابه تاکید شده است.

انتهای پیام