مدافع خارجی موردنظر استقلال را بیشتر بشناسید +کارنامه و عکسمدافع خارجی موردنظر استقلال را بیشتر بشناسید +کارنامه و عکس – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید