مخبر: باید طرحی برای واگذاری زمین به مردم در حداقل ۹۰۰ شهر تدوین شوددر جلسه ای با حضور معاون اول بر لزوم تدوین طرح جامع واگذاری زمین ها به مردم، اساتید دانشگاه و کارکنان دستگاه های اجرایی برای ساخت مسکن و برنامه ریزی لازم برای شروع تاکید شد. اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای دانشجویان متاهل.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر عصر امروز (شنبه) در نشستی با موضوع مسکن با اشاره به برنامه ریزی ها و رویه های دولت برای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه گفت: . تعهد به اجرای سازوکار.. تهیه برنامه دقیق و زمان بندی شده برای واگذاری زمین به مردم تا دو هفته آینده و ارائه آن در جلسه بعدی.

وی همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی صدور پروانه ساخت مسکن، بر لزوم تدوین دستورالعمل های دقیق برای رفع این مشکل تاکید کرد و گفت: موضوع پروانه های ساختمانی باید به سرعت حل شود تا وجود داشته باشد. چنین چیزی وجود ندارد هیچ بهانه ای برای امتناع از صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.

در این جلسه با حضور وزرای راه، شهرسازی، نفت، علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، لزوم ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای دانشجویان متاهل بر اساس تفاهم نامه بین این وزارتخانه بررسی شد. همچنین بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی تاکید شد و مقرر شد عملیات اجرایی آن آغاز شود و در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شود حق بیمه آب و برق مربوطه پرداخت شود.

همچنین گزارشی از جلسات برگزار شده در خصوص اعطای تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد و مقرر شد بانک مرکزی به ویژه اجرای تعهدات بانک های عامل بر اساس قانون جهش تولید مسکن و اراده را پیگیری کند. . مجازات بانک هایی که طبق قانون تولید جهشی به تعهدات خود عمل نکردند، جریمه مسکن.

لازم به ذکر است وزارت راه و شهرسازی در این جلسه وظیفه داشت در حدود ۹۰۰ شهر زمینی را برای ساخت مسکن اختصاص دهد که می توان زمینی را برای مدت ۹۹ سال بدون هزینه اجاره داد و در این و با با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت با اساتید دانشگاهی بدون مسکن باشد.

انتهای نامه