محمدیاری: افزایش قیمت اینترنت باید بر اساس سازوکار قانونی باشدیک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که افزایش قیمت اینترنت باید بر اساس سازوکار قانونی بوده و رها نباشد، چرا که در این رابطه مردم پایین دست ضرر اصلی را خواهند دید.

حسن محمدیاری در گفت و گو با ایسنا، در خصوص افزایش قیمت اینترنت بیان کرد: چه موافقان و چه مخالفان طرح صیانت و هیچ یک از نمایندگان مجلس با افزایش قیمت و انحصار اینترنت موافق نیستند.

وی تصریح کرد: امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیاری از کسب و کارهای مردم و همچنین مباحث آموزشی و تعلیم و تربیتی بستگی به حجم و کیفیت کار اینترنت دارد که اگر به این موضوع سر و سامان ندهیم و توجه نکنیم، بخش اعظمی از مردم در این حوزه آسیب خواهند دید.

نماینده مردم تالش در مجلس گفت: معتقدم افزایش قیمت اینترنت باید بر اساس سازوکار و چارچوب قانونی بوده و یله و رها نباشد، چرا که آسیب و ضرر اصلی را در این میان مردم به ویژه افراد ضعیف، میان دست و پایین دست خواهند دید.

انتهای پیام