رژیم لاغری سریع

مجلس برگزاری ترحیم آیت الله صافی گلپایگانی در آفریقای جنوبیمجلس رحمت و بزرگدشت آیت الله صافی گلپایگانی در چوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شاد.

با حضور گازارش ایسنا، مجلس ترحیم و بازاردشت آیت الله صافی گلپایگانی جمعه شب (۱۵ بهمن ۱۴۰۰۰) اقامه نماز مغرب و شام با حضور مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی در ایران. دارآفرفیاض و دو تن از علمای جنوب ایران خانه صلح در مرکز باب العلم در ژوهانسبورگ برگزار شد.

مراسم چندنفر به عنوان مبلغ و روحانی کجاست خدمات آیت الله صافی گلپایگانی را با اسلام و تشیع شرح دهید طول چرخش زندگی شان و هماچین.

مراسم در پایان نز سینه زنی و آزاداری برگزار شاد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر