مجلس اعلای اسلامی شیعیان: حوادث بیروت، فتنه‌ای برای هرج‌ومرج استمجلس اعلای اسلامی شیعیان: حوادث بیروت، فتنه‌ای برای هرج‌ومرج است – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید