مترجم دستگاه گری نوزاد سخته شدyi starttape، گسترش یافته توسط hush mashawy az fanauri yadgiri mashini prai، ترجمه توسط gari nauzadan، utilizing karada، ast ta hosh masawy with پدر و مادر، و nozadanshan kem cand bai they are nzdector shunde.

به نام گزارش ایسنا نوزادان با آسا گرها، نیازای خود را بازگو میکانند، اما نقش سایت ها و دین من قادر است دقیقاً نیاز را درک کند که لازم است و لینک کدک خود نیاز درند وجود دارد.

آن را به عنوان “Zoundream” می شناسند، جایی که به آن “Zoundream” می گویند.

“Roberto Ianoneh” Director of the Amal In Startup der Companion ie dir Kangarh World Mobile der Parson gif: Her bar ke yek n zad gray mikand, chisi mikhwad. چه منشأ پیدایش میگیرد که کدکن برای نیازهای متفاوت است، اشکال مختلف دارد، گره میکانند.

موافق، تصمیم کلام کداک و هوش مسائی در کنار امکان پذیر است، آنها هم تخیلی هستند و هم یک فیلم علمی-تخیلی با ذهنی مبتکر در کانادا، اما با توجه به دیدگاه میرصاد دستگاه، کجاست. شروع کار مای کیند البته «آییدین جاهی دین گاهدیان جاه» شاهدان عینی و پدر و مادر لانه و تنها با عنوان یاک نیروی کمکی کار میکاند که توانیهای و دین را در تشخیص نیازهای کداک افزیش میداد.

هدیه دادیم: دوستگاه، هرگز جیگسینی، کتیبه، دین، دیرک، دیرک، نیازهای، نوزادان، سخته، نشید، آست.

«زندریم» اصطلاحی از ابزار یادگیری ماشینی در نظر تقطیع و تحلیل هزاران ساعت گری بین ملی نوزدان اصفهانی کرد. فضاهایی که جایی برای آن وجود دارد، تقسیم بندی های مختلف باندی کرد وجود دارد: گورسانگی، درد، شکم بد و کج به آغوش کشیده شادان.

کجاست شرکت «آیانون» با واسطه کنارک دانشمند داده به نام «آنا لاگونا» تأسیس شاد آست.

«آیانون» تصریح داد: زمانی که برای اولین بار این کار را شرعا کردیم، چند دستگاه کوک صدای ارزن قیت خوردیم و از برخی و دین خوستیم و حتی برخی از آنها پل دادیم تا صدا ناز نازدیشنک را.

وی میگوید: شما از کجا خسته شدید، اما زمان برای شما یک اشکال بود، اما از چه زمانی شروع کردید؟ SPES

ما اوزود: نظر حفظ حرمسرای خاص و خوب باد و همچانین کجاست؟ راستی روش کجاست نظراتش را برخی دادایی مطرح کرد که برای جواب ندادن مهم است.

کتیبه پرچم «نوای گفتار» (عروض) در رشد علیه نوزدان که عمدتاً کردی توآنایی را تأیید می‌کند که اشتقاقی از تشخیص و ارتباط با مسیر آهنگای ملودیک به جی گفتار است. کجاست راسته ایس هومان ابتدای رشد و این قضیه رحم مادر مادر هستند این راش دونده است. «آیانون» میگوید ک عین زبان، «زبان خود کدک» نشر شرکت اساسی کتیبه درد.

پس از رسیدن به اینجا آمدم، ترجمه بازار آست، چیزی که، کفت «آینون»، تا طبستان، سال، گریانگم، خواد شد.

«آیانون» مصدر حرمسرای خاص کودکان است و سؤال منبع و آیه و دین کجاست ماشین راضی دوست پدرش است؟ Benabrine Himma شواهد متفاوتی در دست دارد که نشان می دهد راضی نیست.

ما اوزود: شکی نیست که چنین است و دین جزء آن است، رگه ای است که در گوشه و کنار زمین پراکنده است. و اما زمان اینگنین آست، نظر خاصه نظر و متدین به عنوان صاحب اولین فرزند خود شدند. لوکیشن من بالا، نیز، مثلا، با خود، میگویند، ایده، میکانم، که، میانم، فرازندم، چه میخواهد، اما از همچنان دوست دارم تاییده بگیرم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر