ما از زیرساخت مجازی برای کلاس های فوق العاده استفاده می کنیممعاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هر چند بر برگزاری کلاس های حضوری تمرکز کرده ایم، اما از زیرساخت مجازی برای کلاس های فوق العاده استفاده می کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر قاسم اموابدینی در جمع بندی اولین روز از نشست روسای دانشگاه ها گفت: با تلاش روسای دانشگاه ها توانستیم دوباره به صورت حضوری تحصیل را از سر بگیریم. بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی وزارت عطاف، کلیه کلاس های دانشگاه به صورت حضوری برگزار می شود.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه در جلسه آموزشی در نشست روسای دانشگاه ها دو موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: موضوع ارتقای کیفیت آموزشی در سمینار مورد ارزیابی قرار گرفت. شکی نیست که حضور در کلاس ها به ارتقای کیفیت آموزشی کمک می کند. بر اساس موضوعات مطرح شده و برنامه تحول دانشگاه ها، ارتقای کیفیت در کانون توجه قرار گرفته است.

دکتر توضیح داد. عموعابدینی اجرای طرح تحول نظام آموزش عالی را الزامی دانست.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: با توجه به طرح تحول در نظام آموزش عالی، با ۴ چالش «ناکارآمدی در نظام حکمرانی دانشگاه»، «پاسخ ناکافی دانشگاه به نیازهای جامعه» مواجه هستیم. «مسائل فرهنگی و اجتماعی» و «مسائل فناوری».

وی گفت: اقدامات اصلی منجر به اجرایی شدن بخش مهمی از تصمیمات در حوزه طرح تحول خواهد شد. کمیته ای به ریاست یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه در حال بررسی سند انتقال دولت سیزدهم است.

انتهای پیام