ماهانه ۱۰ هزار میلیارد کسری مقررات تامین اجتماعیایسنا/ خراسان رضوی مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر دستگاه تامین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه کسری نقدینگی دارد و باید از محل حق بیمه هایی که به سازمان پرداخت نمی شود تامین شود.

نظام خیرآبادی در سومین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد که عصر دیروز ۳۱ تیرماه در محل ساختمان فرمانداری مشهد برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه ای کشور، نزدیک به ۵۲ درصد از بیمه ها را تحت پوشش قرار داده است. جمعیت کشور این درصد در خراسان رضوی ۴۶ درصد کل جمعیت و ۶۷ درصد جمعیت شهری استان است.

وی ادامه داد: ۹۵۹ هزار مؤمن و ۲۵ هزار و ۶۸۱ بازنشسته در استانداری وجود دارد که خانواده های تحت پوشش ۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند. همچنین نسبت وابستگی در موسسه بر اساس تعیین نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد بازنشستگان ۴.۳۷ می باشد. در حال حاضر به ازای هر ۷۵ کارگر، یک نفر مشمول بیمه بیکاری در شهرستان می شود.

مدیرکل بیمه های اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر غیردولتی بودن فعالیت سازمان تامین اجتماعی گفت: در این نهاد حتی یک ریال از اعتبارات دولتی استفاده نمی کنیم و تمام هزینه های آن از محل حق بیمه های جمع آوری شده تامین می شود. . بیمه شدگان و کارفرمایان بخش کوچکی از سرمایه گذاری سازمان پس انداز می شود.

خیرآبادی در خصوص آمار مستمری های پرداختی در مشهد گفت: در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۱۷۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در مشهد و ۱۹۸ میلیارد تومان در استان پرداخت کردیم. این میزان در سال ۲۰۱۸ در مشهد به ۲۴۱ میلیارد تومان و در استان به ۲۹۵ میلیارد تومان رسیده است. این میزان در سال ۱۳۹۸ در مشهد ۳۷۰ میلیارد تومان و در استان ۵۴۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به آمار پرداختی ماهانه مستمری سال ۱۴۰۰ در شهر مشهد و استان خراسان رضوی افزود: در سال ۱۴۰۰ پرداختی ماهانه مستمری در مشهد ۶۲۸ میلیارد تومان و در استان ۹۸۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به دلیل اختلاف نظر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار مبنی بر تصویب افزایش ۵۷ درصدی حقوق در تیرماه امسال از سوی دولت به ۸۵۳ میلیارد تومان رسید. در همین مدت یک هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان مستمری در استان پرداخت شد.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: ماهانه ۳۳۲ هزار میلیارد تومان تنها مبلغی است که سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیران سراسر کشور پرداخت می کند که شامل بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان می شود.

خیرآبادی گفت: در حال حاضر نظارت بر لیست های حق بیمه ارائه شده توسط پیمانکاران ادارات طبق قانون بر عهده پیمانکاران کار یعنی ادارات است. متأسفانه موارد زیادی وجود دارد که کارگران و بیمه شدگان به سازمان مراجعه می کنند و از عدم نظارت و ضایع شدن حقوق خود شکایت می کنند.

وی افزود: موضوع دیگری هم وجود دارد و آن اینکه روسای ادارات دستور دهند مکاتبات سازمان تامین اجتماعی با آنها جدی گرفته شود. ما مکاتبات زیادی با بخش‌ها انجام می‌دهیم که جدی گرفته نمی‌شود و دپارتمان‌ها فقط زمانی را نشان می‌دهند که حسابشان محدود یا بسته شده است.

مدیرکل بیمه های اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ اضافه کاری در ادارات دولتی مشمول کسر حق بیمه نمی شود و در این زمینه مواردی از دور زدن قانون رخ می دهد اما زمانی که از این مشکل جلوگیری می کنیم متأسفانه مزاحمت هایی به وجود می آید.

انتهای پیام