ماموریت مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید بازتعریف شوداسنا / پیرس مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: ادامه حیات قانونی مراکز غیردولتی با تغییر نگاه به این مراکز امکان پذیر است، بنابراین باید رسالت این نوع مدارس بازتعریف شود.

منصور اردستانی روز یکشنبه ۲۴ مهرماه در اولین نشست فصلی اعضای شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سراسر کشور که در تالار ملاصدرا باشگاه فرهینجیان شیراز برگزار شد، اظهار کرد: : اگر آموزش را سرمایه اجتماعی و عامل رشد و توسعه بدانیم، مراکز آموزشی در این زمینه نقش فعالی دارند.

وی افزود: اگر معیار ما در جامعه دانش و آگاهی باشد و مردم را از این طریق تربیت کنیم، جامعه رشد می کند.

اردستانی بیان کرد: امروز نقطه شروع و تحول در مراکز آموزشی باید بر اساس آموزش چند جانبه مشخص شود.

وی افزود: تداوم حضور قانونی مدارس و مراکز غیردولتی راهگشای تغییر نگاه به این مراکز است، بنابراین رسالت این نوع مراکز باید بازتعریف شود.

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آینده متعلق به کسانی است که با علم وارد آن شوند.

وی افزود: در تمامی اسناد اولیه به ویژه سند تحول بنیادین بر تقویت مشارکت و تعیین تکلیف افراد برای مدیریت مراکز آموزشی تاکید شده بود.

اردستانی تصریح کرد: مدارس غیردولتی باید شرایط خود را با تغییرات سریع در جامعه تطبیق دهند.

وی ادامه داد: تربیت چند جانبه دانش آموزان، رعایت اصل قانون، تقویت تشکل صنفی و… از جمله مواردی است که مدارس و مراکز غیردولتی باید به آن توجه کنند.

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: تشکیل شورای هماهنگی مراکز غیردولتی در سطح استانداری و مراکز ملی غیردولتی مصداق بارز مشارکت است.

وی ادامه داد: نقشه راه و چارچوب حرکت مراکز غیردولتی نیازمند تدوین قانونی در این زمینه است. بنابراین، محیط کار تنها با رعایت قوانین و مقررات قابل تعیین است.

اردستانی همچنین به موضوع الگوی تعیین شهریه اشاره کرد و گفت: مبنای عملکردی مدارس با در نظر گرفتن درصد افزایش به عنوان الگوی آموزشی مشخص می شود، بنابراین لازم است این موضوع با جزئیات بیشتری بررسی شود.

وی گفت: در مراکز غیردولتی اگر امکاناتی برای مدارس داریم باید به مراکز هم گسترش دهیم.

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: ارتقای سطح کیفی آموزشی مدارس و مراکز غیردولتی می تواند به تقویت انگیزه و تشدید رقابت کمک کند.

انتهای پیام