ماجرای درگذشت یک قهرمان پرورش اندام در تهران




پلیس ۱۴۷ گلبرگ را روی تخت ورزشکاری که به سرش آسیب شدیدی وارد کرده بود، پیدا کرد.