رژیم لاغری سریع

لیگ تکواندو صدرنیشینی میس کرمان در پایان هفتا سومدارپایان راگاباتای هفت سوم به عنوان مرحله پایانی لگ پیرتر تکواندو ساخته میس کرمان صدرنشین شاد.

به گذرش ایسنا، دیدارهای هفتا اول تا سوم به عنوان مرحله پایانی بسطامین لیگ برتر تکواندو مسابقات جام گلف پرشیا یادواره شهید تکواندوکار مدافع پردیس محسن حججی امروز (شنبه) دور فدراسیون برگزار تکواندو.

در مرحله اول که دوره نظارت آن است ۱۱ تیم در دو گروح (۵ و ۶ تیمی) با یکدگر توسط رقبت پردختند که در هیئت تیمهای مس سونگون و رزقان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرآزادی. خندمشهد و رامین در مرحله پایانی راه پدا کنند که در پینگ هفتا با یکدگر سانسور مهیارزدند تکلیف سکونچینان سانسورش کجاست؟

با درخواست تیمهای، لوازم خانقی کان و دانشگاه آزاد اسلامی، رقابات های در دو پچگاه که قار پاد امروز (شنبه) برگزار شد، با اثبات آزمایش PCR و رازشکاران در د تیم دارای بلوک افتاد و زرودو تاریخ د.

دار پایان راغاباتای امروز که با کارگردانی استریپ پش امده تنها سه دیدار از هفتا اول تا سوم دار آن انگم شاد و تیم صنعت میس کرمان با ۴ امتیاز درصدر گرافت میز تصمیم گیری، میس سونگون و رازگان با ۳ امحدادی. خاهدی و شهداری و رامین پایک از امتیازات سوم شاد هستند.

نتایج بدست آوردن شدت کنترل شما این است امروز به شرح زیر است:

اولین بار
تیم شاهداری و رامین ۴ – تیم پشگاه فرهنگی و رازچی صنعت خانم کرمان ۴

روز رستاخیز
تیم پشگاه فرهنگی ورزاچی میس سونگون و رزکان ۷ – تیم شاهداری و رامین یک

هفتا سوم
تیم پاس ۳ – تیم پشگاه فرهنگی ورزش صنعت خانم کرمان ۵

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر