لیست جدید آزمایشگاه های تشخیص COVID-19
معاون وزیر بهداشت آخرین لیست آزمایشگاه‌های تشخیص کووید ۱۹ را اعلام کرد.