رژیم لاغری سریع

لفاظی داعش خفه شده است؟


چندین ساعت پسا کشا، لفاظی های جدید داعش، حملات جدید آمریکا، بسیار گسترده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، جو بایدن، رئیس مخاطبان آمریکایی، اخبار کشت شادان “ابوابراهیم الهاشمی القرشی”، “داعش رهبر رباع بعانیه، رسانه های کردی، پادکست ها، شامگاه پاپنگشکاپ کهید”. کهید که که کے کے کہا در قانون اساسی عکسش را دیده اید و این دو رژیم آمریکا چه خبر است، عملیات عاصبی نددن کجاست؟

ما با قدرانی از نیروهای کرد سوریه مشخص شده با سوریه دموکراتیک با خاطر نقشان در که در آن عملیات گفت که باهاماکاری با همپیمانانمن در ارک عراق، نیروهای پیشمرگ و نیروهای پیشمرگ و نیروهای سوریه دامقادر هستند.

لقب دشت: رهبر کشتا شدده داعش بار عملیات هایین گروح در تمام دنیا نظرت مسنقیم دشت که دیگران آن را زیندان گویران دارالحساکه سوریه بوده کدار جریان ان داها تندار درگیری داعش با.

سر مخاطب آمریکایی گفت کچورش پاس رسانه نبودی لفاظی داعش در شمال سوریه راهبران سازمان حای عفراتی به سمت سراسیر جهان به تلافی تصمیم خداداد.

نامه بایدن به رهبران عین سازمان ها گیفت: “چه شما را پیدا یواخیم کرد.”

وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا (پنتاگون) نیس با اطلاعات جزئی در مورد اینکه عملیات تایید کردها در کجا عملیات انجام شده توسط کشتی القرشی و همچنین جاده هلی برن نرو و با مشارکت است. از پهپادا و بالکاردا که بسیار شدید هستند.

پرچم سایت های نظامی آمریکا برنامه ریزه بسازید به نظر شما عملیات موکب تصمیمی که به تصویر کشیده شده کجاست و برنامه کمپین تصمیم گیری کجاست. ، ما می خواهیم.

دو مقام آمریکایی مدعی هستند، که، خسارت نامنظم، کجا عملیات، کجا حملات، کجا شایعه داعش؟

اینجا محل عملیات دوستم سه ذن و هفت کدک کشت شند است.

آمریکا با پرچم های کردی مانع شده است، پرچم آمریکا هست، عملیات داکار کجاست، مشکلی وجود دارد، اما عملیات هایی هستند که مجبور به انفجار هستند.

کجای عملیات منابع محلی گوننه گفتند ساعت ۱:۵ بامداد با عرضه پنج شنبه انجم شاد و تکمیل مامورت دوستم چهار بر سختمانی که القرشی ساکن بودا را بامبران کرند.

موافقت پنتاگون

جان کربی، سخنگوه پنتاگون شامگاه پنگشنبه، کنفرانس، کنفرانس، انتشارات من، به عنوان «پاهای بزدلانا» القرشی با خط های نامنظم خط خورده به قول همسران و دو فرزندش شاد.

کجا میخواهی بروی؟

کربی خاطرنشان کرد: نروحی آمریکایی مصلح شادند ۱۰ نفر جمعاً ۸ کدک رعاص لایه اول و دوم بیرون کناد.

کربی نشان می دهد که عملیات آخور در کشتا شادان ۵ تراست با نام سلام القرشی، یوغ دشتیارنج و همسر دشتیار و همسینن دو مرد مسلح شد که برون از خانه بود و تبادل درگیر. امی با نی روها

ما کردها را دستیار القرشی و همسرش لایه دوم بعد از گولا سربازان آمریکایی د پساخ تیراندازی که نظامی آمریکایی است کیستا شادند می گوییم.

سوخناگوه پنتاگون کجا عملیات برنامه که طول انجمید خاطرشان کرد: القرشی جسد القرشی جایگزین عملیات سرزمین اصلی اثر انگت و فضا تکه تکه شدن و تجزیه و تحلیل DNA شانسائی.

انتشار تصاویر خانه قارداش

وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با معکوس کردن جریان عملیات ایالات متحده آمریکا، برادی، بین باردن، ابوابراهیم الهاشمی القرشی، سرکرده، داعش، سوریه، هدف از تصمیم اختلاس است. ، به عنوان پاسخ پخش می شود.

پنتاگون، اولین، معکوس شد، در توییتر کردی منتشر شد و ما نوشتیم: معکوس قبل از حملات جامعه، امیر مزبان القرشی، امیر داعش، در شمال غرب سوریه، قبل از حملات آمریکا. ، نرو، حیفا، ۲ ژوئیه ۲۰۲۲.

لفاظی داعش خفه شده است؟

برعکس خیانت داعشی ها کارزار هست؟

عکس دم از هومان خانا نز بعد از عملیات آمریکا خیلی سخته.

لفاظی داعش خفه شده است؟

نقطه مقابل خانه القرشی لشکرکشی است

عبدالله قارداش ملقب به “ابوابراهیم الهاشمی القرشی” پس از مرگش، ابوبکر البغدادی، خواننده رپ سابق داعش، در اکتبر ۲۰۱۹ عنوان خاخام جدید را به خود اختصاص داد، جایی که رشد انتخابات واقعی شاد است. .

عراقی اصیل من کجاست، درد، مثل، زمان، صدام، به عنوان افسران، آرک، عراق، ما دوست داریم، و پیشینه زیندان واسطه، نروحی، آمریکایی، پ.س. ، خود درد.

القرشی به خاطر انتخاباتی که لقب داعش، رهبر گروه، رهبر مردم، پدیده شعار دادن و ایالات متحده آمریکا ۱۰ میلیون دلار جایزه دارد، در نظر اطلاعات من در حد مشورت، ای مارگ، ببین چه می خواهی.
یا تقریباً دار هومان، ناحیه ایدار، شمال غرب سوریه، کشته شاد که، ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹، ابوبکر البغدادی، مدیر عملیات منظم ایالات متحده آمریکا، به عنوان PI DRAMED.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر