لزوم حمایت دولت از مشاوران و روانشناسانمدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در آستانه روز روانشناس و مشاوره، ضمن تبریک به جامعه روانشناسان و مشاوران گفت: توجه به این حرفه، توجه به نقش روانشناس و همچنین توجه به سلامتِ خدمت، از موضوعاتی است که انتظار می‌رود جامعه روانشناسی (انجمن‌ها، موسسات، تشکل‌ها، گروه‌ها و افراد اثرگذار) در سیاست‌های پیش‌رو و در طرح‌ریزی‌های تعاملی با سیستم‌های حاکمیتی به آن توجه کند.

بهزاد وحیدنیا در گفت‌وگو با ایسنا، در پیامی به مناسبت روز روانشناس و مشاور اظهار کرد: «سلامت اجتماعی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در بهزیستی عمومی جامعه ایفا می‌کند.»

وی اظهار کرد: «توجه به این حرفه، توجه به نقش روانشناس و همچنین توجه به سلامتِ خدمت، از موضوعاتی است که انتظار می‌رود جامعه روانشناسی (انجمن‌ها، تشکل‌ها، موسسات، گروه‌ها و افراد اثرگذار) در سیاست‌های پیش‌رو و در طرح‌ریزی‌های تعاملی با سیستم‌های حاکمیتی به آن توجه کند.»

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: «امید می‌رود دولت نیز بتواند برنامه‌های حمایتی و پشتیبانی خود را برای ایجاد فضاهای مناسب رشد حرفه‌ای روانشناسی و مشاوره و گسترش نگاه پیشگیرانه و نگاه انتخاب آگاهانه و عاقلانه برای کیفیت زندگی و سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های ایرانی و اسلامی از قبل وجود ظرفیت‌های تخصصی توانمند جامعه روانشناسی پیش ببرد.»

انتهای پیام