قیمت لباس مدارس با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بوداسنا / همدان مدیرکل آموزش و پرورش استانداری همدان گفت: قیمت لباس فرم مدارس با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تعیین می شود.

محمود نقوی گفت: از ابتدای سال جاری جلسات متعدد کارگروه لباس فرم مدارس تشکیل شده است که یکی از مهمترین مصوبات تعیین نرخ لباس فرم مدارس با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است.

وی بر التزام واحدهای تولیدی و مدیران مدارس به الزام تولید و عرضه پوشاک مدارس با رعایت حجاب و عفاف تاکید کرد و افزود: مدیران واحدهای تولیدی و مدارس موظف به تولید و عرضه پوشاک مدارس با رعایت موازین شرعی هستند. احکام عفاف اسلامی حجاب و عفاف اسلامی و نیز شرایط مقرر در بند ۱۲ آیین نامه اجرایی مدارس مطابق با فصل پنجم آیین نامه.

نقوی کاهش فاصله بین دانش آموزان، افزایش تمرکز و درس آموزی، افزایش اعتماد به نفس، کاهش خشونت و کنایه در محیط مدرسه، ارتقای نظم و انضباط، افزایش تمرکز معلم در حین تدریس را از مهمترین مزایای استفاده از لباس فرم مدرسه برای دانش آموزان عنوان کرد. ، و احساس همدلی و همکاری را در بین دانش آموزان افزایش دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استانداری همدان ضمن تاکید بر رعایت دقیق نرخنامه لباس فرم مدارس و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی با آدرس های مختلف به اولیای دانش آموزان، گفت: اضافه یا دریافت هر مبلغی مازاد بر قیمت اعلام شده تحت عناوینی مانند زیرا نظارت بر عرضه و توزیع لباس فرم به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل آموزش و پرورش و روابط عمومی استانداری، وی در پایان گفت: به منظور رفاه حال خانواده ها و عدم تحمیل هزینه های اضافی، طرح، رنگ و نوع لباس فرم دانش آموزان تا سه سال انجام شد. سال ها بدون تغییر و دانش آموزان می توانند از لباس های سالم و قابل استفاده سال های گذشته نیز استفاده کنند.

انتهای پیام