قانونگذار آمریکایی: جمهوریخواهان برای معکوس کردن رنسانس تلاش خواهند کرد
نماینده ایندیانا و یکی از اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی نوشت: «نمایندگان ایران باید بدانند… زمانی که جمهوری‌خواهان از مجلس خارج شوند، ما هر کاری که بتوانیم برای خنثی کردن احیا و اعمال مجدد حداکثر فشار انجام خواهیم داد».