قالیباف: حقوق ها هر چند ماه یکبار اخذ می شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ نوشت: تمامی پرداختی های مشابه حقوق و دستمزد باید به صورت ماهانه پرداخت شود و حقوق ها هر چند ماه یکبار به طور کامل دریافت می شود.