قالیباف از مشاوره روند اجرای سد تنگ بازدید کردایسنا/ لرستان رئیس شورای اسلامی در حالی که در شهرستان خدشت حضور داشت از روند اجرای سد معشوره بازدید کرد.

محمدباقر قالیباف که در شهرستان خداشت به سر می برد در دومین روز نظارت بر ستاد دوم خود از نزدیک در جریان روند اجرای سد شورا در این شهرستان قرار گرفت و از آن بازدید کرد.

پروژه سد معشوره یکی از پنج پروژه ای است که پس از مطالعات قرن سیزدهم و پس از سیل های عظیم و ویرانگر دشت خوزستان در کنار سدهای دس، کارون و گیتونده احداث شد و تا به امروز میزان تخصیص آن همچنان رو به افزایش است. . آب کاهش می یابد، حجم مخزن و غیره به دام می افتد. به طور جدی، وزارت نیرو در سال ۱۳۸۰ مطالعات پیش غربالگری سد معشوره را با هدف تولید برق با حجم مخزن ۱.۷۳۶ میلیون مترمکعب آغاز کرد.

پس از وقوع سیل ویرانگر فروردین ۱۳۹۷ در استان لرستان، با تلاش مجموعه مدیریت استان و همکاری وزارت نیرو در یک فرآیند مطالعاتی و مشارکتی با وزارت نیرو، مجوز نهایی تخصیص آب به استان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ اعلام شد. ۲۷ ژوئن ۱۴۰۰، که بر اساس آن به سد تانگ مشاوره اختصاص داده شد. به میزان ۱۸۵ میلیون مترمکعب که ۱۹ میلیون مترمکعب برای شرب در کوهدشت و دلوان، ۷ میلیون مترمکعب برای صنعت در کوهدشت و دلوان، ۷۴ میلیون مترمکعب برای کشت در دشت پلدختر و شیراوند و ۸۵ میلیون مترمکعب برای کشاورزی در کوهدشت همراه است. با مکعب ۳۰۰ MCM حجم کنترل سیل.

انتهای پیام