اورنج سیتی، آیووا اکنون در حال پذیرش درخواست های افسر پلیس است. صدور گواهینامه اجرای قانون آیووا ترجیح داده می شود اما اجباری نیست.

بسته مزایای

پرداخت رقابتی
IPERS بازنشستگی
بیمه سلامت Wellmark Blue Cross / Blue Shield
مرخصی با حقوق، تعطیلات، مرخصی شخصی و ایام بیماری

بکار گرفتن

  1. روی دکمه درخواست آنلاین زیر کلیک کنید و یک درخواست را پر کنید
  2. رزومه به روز شده خود را پیوست کنید

درخواست ها تا زمان تکمیل موقعیت پذیرفته می شود. اورنج سیتی یک کارفرمای فرصت برابر است.