غربالگری دیابت و سرطان برای افراد بالای ۳۰ سال در شاهرودایسنا/ سمنان رئیس کمیته امداد شاهرود از آغاز طرح غربالگری مددجویان بالای ۳۰ سال در قالب پایش فشار خون، دیابت، کم تحرکی، چاقی و سرطان کولورکتال خبر داد.

محمدمهدی عسگری رئیس کمیته امداد شاهرود سوم شهریورماه پایش سلامت بیماران در دو حوزه بیماری های واگیر و غیرواگیر را یک ضرورت دانست و گفت: این پایش همه ساله با هدف انجام می شود. بهبود سبک زندگی فردی و اجتماعی، سلامت روحی و جسمی بیماران.

رئیس کمیته امداد شاهرود از آغاز طرح غربالگری مددجویان بالای ۳۰ سال در قالب های فشار خون، دیابت، کم تحرکی، چاقی و سرطان روده بزرگ خبر داد.

برای توانمندسازی گروه هدف ۳۶ پرونده جدید تامین اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار در قالب اشتغال بدون پشتوانه با شرکت Share منعقد کرد و افزود: در حال حاضر ۲۵۷۰ خانوار با جمعیت ۴۳۷۱ نفر تحت حمایت هستند. این موسسه در شهرستان شاهرود واقع شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان شاهرود افزود: ۲۲۳ خانوار کمک معیشتی و ۵۴۷ خانوار مجرد خدمات چندگانه دریافت می کنند.

انتهای پیام