عصائب اهل الحق: اجازه انحلال حشد الشعبی را نمی‌دهیمعصائب اهل الحق: اجازه انحلال حشد الشعبی را نمی‌دهیم – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید