ضرورت کارآمدی شهرداری ها و دهیاری ها با نیروی انسانی پویا و خلاقایسنا/ ایلام استاندار ایلام گفت: کارآمدی شهرداری ها و دهیاری ها تنها با واگذاری وظایف اساسی توسعه شهری و روستایی به نیروی انسانی خلاق و پویا و استفاده از سازمان های مردم نهاد، ایجاد سرمایه گذاری و درآمدزایی، ایجاد مشارکت های اجتماعی محقق می شود. که کار، تلاش و خدمات آنها در نهایت به رضایت مردم منجر شود.

دکتر حسن بهرامنیه در پیامی به مناسبت روز شهرداری و دهیاران گفت: ۱۴ تیرماه نام روز شهرداری و دهیار را یدک می کشد و این روز فرصت مغتنمی برای شناخت تجمیع تلاش ها، تلاش و ارزش گذاری است. انصافا و بدون قید و شرط باید از کارگران شهری و روستایی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه مشخص است توسعه و آبادانی هر کشوری در گرو توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای آن کشور است، اظهار داشت: بنابراین توسعه همه جانبه و پایدار هر منطقه به توانمندی ها و توانمندی ها بستگی دارد. شهرها و روستاها این منطقه امکان پذیر است.

استاندار ایلام ادامه داد: در این راستا کارآمدی شهرداری ها و دهیاری ها تنها با واگذاری وظایف اساسی عمران شهری و روستایی به نیروی انسانی خلاق و پویا و استفاده از سازمان های مردم نهاد، سرمایه گذاری و درآمدزایی محقق می شود. و ایجاد مشارکت های اجتماعی در دسترس به طوری که کار، تلاش و خدمات آنها منجر به رضایت مردم شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران از روابط عمومی استان ایلام، بهرامانیا در این پیام خطاب به ۲۳ تیرماه به عنوان روز شهرداری ها و دهیاری ها به پاس زحمات و خدمات شبانه روزی کارگران گرامی باد. سپاسگزارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

انتهای پیام