ضرورت ثبت مبدا تولید کالاهای صادراتی در منطقه مرکزیاسنا / مرکزی استاندار مرکزی گفت: مبدا تولید کالاهای صادراتی از استانداری باید ثبت شود.

دکتر فرزاد مخلص الائمه در ۲۲ مهر ۱۴۰۱ در جلسه کارگروه توسعه صادرات در منطقه مرکزی با اشاره به روند افزایش صادرات غیرنفتی استان و دستیابی به انتظارات گفت: تحلیل صادرات استان بر اساس آمار گمرک رویه ای غیر ضروری است، استان مرکزی از نظر صنعتی، مرتبط با بازرگانی ایالت و سایر استان ها است و آمار دقیق صادرات باید در دسترس باشد و آمار گمرک محدود نمی شود.

وی با بیان اینکه هنوز نمی دانیم کالاهای صادر شده از استانداری متعلق به شرکت های داخل استانداری است یا خارج از استانداری، گفت: البته اصلاح این وضعیت باید توسط گمرک و مبدأ تولید انجام شود. از اجناس باید ثبت شود تا بتوان اطلاعات دقیقی به دست آورد، در اختیار ماست و آمارها باید به صورت کارشناسی تحلیل شود.

استاندار مرکزی با اشاره به نبود شرکت حمل و نقل در استانداری و لزوم رفع این کمبود و کمبود آزمایشگاه های تخصصی، گفت: متاسفانه در برخی مناطق پایه های استانداری ضعیف بوده و رشدی نداشته است، بنابراین ما امروز از ضعف و کمبود رنج می بریم.» همچنین در موضوع انبارهای گمرکی باید به طور عمده فکر کرد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه سینگ محل و ابراز تاسف از تاثیر اتفاقات اخیر کشور بر کار این نمایشگاه گفت: مشکلات در زمینه تهاتر شرکت های حاضر در نمایشگاه باید به سرعت برطرف شود. و همچنین امور مربوط به محوطه نمایشگاه پس از بررسی برپایی نمایشگاه.

به گزارش ایسنا، در این نشست حسن میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: بخشی از صادرات استان مربوط به استان های دیگر است که از کمرجت ما صادر می شود و البته عکس آن نیز وجود دارد. از این روند، بنابراین برای برنامه ریزی نیاز به آمار دقیقی از ظرفیت صادراتی برای شرکت های استانداری داریم و در ارائه آمار باید تعداد کالاهای صادراتی شرکت های خارج از استانداری و شرکت های داخل استانداری به صورت جداگانه ارائه شود و این امکان را فراهم می کند. ارزیابی توانمندی شرکت های صادراتی به استانداری.

انتهای پیام