شماره جدید فصلنامه «دنیای مواد» منتشر شدانجمن علمی دانشجویان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران دهمین شماره از سری جدید فصلنامه «دنیای مواد» را منتشر کرد.

به گزارش باشگاه دانشجویی اسنا، «مباحث مرزهای دانش در مهندسی مواد»، «کاوش در شاخه های مهندسی مواد»، «شغل های کارآفرینی در مهندسی مواد»، «فارسی بنویسیم»، «مهندسین مواد، نگهبانان Environment” و “Basic Skills” و “On the Road to transformation” عناوین مقالات منتشر شده در شماره جدید دنیای مواد است.

در بخشی از نامه سردبیر آمده است: «در عصری که دانش آموزان عزیز زندگی می کنند، دیگر تکیه بر اشتغال صرف در موسسات دولتی و خصوصی راه حل نیست، بلکه استفاده از ابزار علم و فناوری که در این دانشگاه، شما باید به سرعت به سمت خلق ایده های جدیدی می روید که در نهایت منجر به ثروت آفرینی می شود، به عبارت دیگر اگر دانشی که در این دانشگاه علمی و صنعتی به دست می آورید منجر به کارآفرینی و تولید ثروت نشود، پایداری ایجاد نخواهد کرد. ارزش افزوده است و به مرور زمان از بین خواهد رفت…”

محمد عرفان ثبوتی و دکتر مسعود هاشمی ناصری مدیرمسئول و سردبیر مجله دنیای معاد و علاقه مندان می توانند برای دریافت نسخه الکترونیکی آن به کانال Materials_World مراجعه کنند.

انتهای پیام