شروع قطعه دوم جاده اگودارس منتهی به مسجد سلیمانایسنا/ لرستان نماینده مردم یگودارس در شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم جاده یگودرس منتهی به مسجد سلیمان خبر داد.

محمد خدبخشی در نشستی در خصوص آخرین مورد سد زلکی با اشاره به اینکه سد لیروک و زلکی جزو طرح های ملی است، گفت: این دو طرح در دست استانداری نیست و همه پیگیری ها انجام شده است. محل. در سطح کلان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبار اولیه سد لروک هفت میلیارد تومان و اعتبار سد زلاکی دو میلیارد تومان است، افزود: در پروژه های ملی نباید به میزان اعتبار اولیه نگاه کنیم، بلکه مهم است. این است که پروژه ها در بودجه گنجانده شده است.

نماینده مردم الیگودر در شورای اسلامی گفت: به دلیل کمبود منابع و مخالفت دولت با اجرای طرح های جدید، در مجلس رایزنی و تلاش کردیم و موفق شدیم این دو پروژه را مشمول قانون بودجه کنیم.

خدابخشی در خصوص چالش رسیدن به ساخت سد زلکی گفت: جاده بیر امام و شال امامزاده داود و مرگسر به خوبی با جاده همپوشانی دارد تا به ساخت سد زلکی برسیم که باید بررسی و مطالعه شود.

نماینده مردم الیگودرها در شورای اسلامی در خصوص راه دسترسی به سد لروچ گفت: احداث جاده الیگودرس منتهی به مسجد سلیمان مسیر سد لروچ را هموار می کند.

وی از آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم جاده الیگودرس منتهی به مسجد سلیمان خبر داد و گفت: مراسم کلنگ زنی قطعه دوم این پروژه ملی به زودی برگزار می شود.

انتهای پیام