سه نفر از خوزستانی ها به اردوی تیم ملی تیراندازی فراخوانده شدندایسنا/ خوزستان ورزشکاران خوزستانی در مرحله جدید اردوی تیم ملی حضور دارند.

اردوی تیم ملی تیراندازی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان از ۲ تا ۳۰ مرداد ماه در سالن شماره ۸۰ مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود.

به گزارش ایسنا، فاطمه کرم زاده در رده بزرگسالان، نیلوفر محسن پور در رده جوانان و محمدامین رهبر از رده جوانان از خوزستان به این اردو فراخوانده شدند.

انتهای پیام