سفر زمینی اربعین در حال حاضر لغو شده استرئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: سفر مردم به اربعین ممنوع است مگر سفر هوایی که منعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سید مجید مرحمدی درباره آخرین وضعیت مرز دولتی گفت: وسایل حمل و نقل آن طرف مرز کم است یا اصلا وجود ندارد و به همین دلیل قیمت ها چندین برابر شده و آن هم چرا مردم آواره می شوند چهل به استثنای سفرهای هوایی که ممنوعیتی ندارد، مستثنی است.

وی ادامه داد: در عراق مشکلاتی مانند تامین آب آشامیدنی و گرمایش هوا وجود دارد. اگر تا ۴۸ ساعت آینده تغییری در شرایط ایجاد شود به مردم اطلاع می دهیم اما بدون تغییر شرایط نمی توانیم اجازه جابجایی زائران را بدهیم.

انتهای پیام