سرمایه گذاری شرکت های واحه علم و فناوری کرمان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجانایسنا/ کرمان رئیس پارک علم و فناوری کرمان گفت: ضمن استقبال از سرمایه گذاری شرکت های پارک در منطقه ویژه رفسنجان، آماده همکاری با منطقه در خصوص برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ مهارت های کسب و کار و دانش بازار هستیم.

به گزارش ایسنا، نشست مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با رئیس پارک علم و فناوری کرمان در خصوص تبادل توانمندی های این دو مجموعه صبح امروز ۵ تیرماه برگزار شد.

دکتر صباحوند رئیس پارک علم و فناوری کرمان با استقبال از همکاری با منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گفت: تعریف و صحنه سازی شهری برای سرمایه گذاری شرکت های فناور و تامین زیرساخت های آنها ضروری است.

وی افزود: حوزه های فعالیت پارک علم و فناوری اغلب در حوزه های الکترونیک، معدن، کشاورزی و شیمیایی است و منطقه می تواند در موارد مذکور مطالبات خود را مطرح کند.

رئیس پارک علم و فناوری کرمان همچنین به اهمیت دانش کسب و کار در کار اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به فرهنگ سازی دوره های مهارت کسب و کار و دانش بازار آمادگی همکاری با منطقه را داریم تا شرکت های منطقه ای در این دوره ها به دلیل اطلاعات و با رشد دانش، اعتماد به نفس و ریسک پذیری افزایش می یابد.

روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با اشاره به اهمیت دانش مبتنی بر استفاده از توانمندی های شرکت های فناور در صنعت گفت: یکی از موضوعاتی که در منطقه با جدیت دنبال کرده ایم ارتباط با دانشگاه ها و دانش است. شرکت های مستقر.”

وی افزود: با همکاری مناطق ویژه بم و سرجان و با هدف استفاده از توانمندی های یکدیگر در زمینه های مختلف در نظر داریم انجمن مناطق ویژه استان را تشکیل دهیم.

بهرامشاهی تصریح کرد: با همکاری ناب علم و فناوری یکی از موضوعاتی که آغاز خواهیم کرد آموزش در حوزه فرهنگ کسب و کار است.