سامانه‌های صیاد و تلاش اهداف خود را با موفقیت منهدم کردندسامانه‌های صیاد و تلاش اهداف خود را با موفقیت منهدم کردند – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید